Από την Δευτέρα 26/10 το κατάστημά μας θα λειτουργεί Καθημερινά 09.00-18.00 και Σάββατο 09.00-15.00 Ευχαριστούμε.

Αν γραφτείτε στα Newsltters της εταιρίας μας
ή στον Κατάλογο Πελατών μας.

Άλογο / Διατροφή / Συμπληρώματα / Τροφές

Gastro+ by Havens Για τη βελτίωση του γαστρεντερικού

Κωδικός: HAV-0024

25.00 €

Περιγραφή προϊόντος

Gastro+ by Havens

Για βελ­τιω­μέ­νο γα­στρε­ντε­ρι­κό σύ­στη­μα


Το GASTRO+ είναι ένα μοναδικό προϊόν που έχουμε αναπτύξεισυνεργασία με την Paardenkliniek Venlo (ιατρείο ίππων Venlo)για την υποστήριξη μιας υγιούς στομαχικής δραστηριότητας:

Το Gastro+ αναμειγνύεται με ένα ειδικό κοκτέιλ απόδιττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο,μαγνήσιο και πρόσθετα προβιοτικά για να καταπραΰνουντο στομάχι και υποστηρίζουν μια φυσιολογική τιμή pH.Αυτό βοηθά στην αναγέννηση της επένδυσης του στομάχου.Το Gastro+ είναι μια διατροφικά πλήρης τροφήυψηλών προδιαγραφών αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων.

Παρέχοντας στο άλογό σας όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται.Χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο σε συνδυασμό με υψηλήπεριεκτικότητα σε μηδική, προωθώντας το μάσημα και παραγωγή σάλιου.Η μηδική και το σάλιο είναι και τα δύο όπωςέχει αποδειχθεί φυσικός ρυθμιστικός παράγοντας στην οξύτητα του πεπτικού σωλήνα.

Το επιπλέον λάδι περιλαμβάνεται με μια βέλτιστη αναλογία ωμέγα-6 και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που υποστηρίζουν τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα.Επίσης, παρέχει ενέργεια αργής απελευθέρωσης για την υποστήριξη της βέλτιστης απόδοσης.

Μο­να­δι­κή τρο­φή για όλα τα άλο­γα και τα πόνυ που υπο­φέ­ρουν από γα­στρε­ντε­ρι­κά προ­βλή­μα­τα ή έλ­κος στο­μά­χου.


•Υπο­στη­ρί­ζει τη φυ­σιο­λο­γι­κή λει­τουρ­γία του στο­μά­χου

•Για βελ­τιω­μέ­νες επι­δό­σεις (θρε­πτι­κά ολο­κλη­ρω­μέ­νη τρο­φή)

•Βελ­τιώ­νει την υγεία του γα­στρε­ντε­ρι­κού

•Βελ­τιώ­νει το ανο­σο­ποι­η­τι­κό

Για ποια άλο­γα;

•Με συ­χνά επει­σό­δια κο­λι­κού

•Με θέ­μα­τα αε­ρο­κα­τά­πω­σης , χα­σμου­ρι­τού

•Που έχουν χά­σει την όρε­ξή τους

•Με μειω­μέ­νη από­δο­ση

•Έλλει­ψη ενέρ­γειας και πα­θη­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά

•Με κακή κα­τά­στα­ση ή πα­θή­σεις τρι­χώ­μα­τος/​δέρ­μα­τος

•Με απώ­λεια βά­ρους

•Πρη­σμέ­νο στο­μά­χι

Συσκευα­σία: 20kg

Περισσότερα της κατηγορίας

  • Περισσότερα

Ομάδες προϊόντων

Μενού πελάτη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα

Από την Δευτέρα 26/10 το κατάστημά μας θα λειτουργεί Καθημερινά 09.00-18.00 και Σάββατο 09.00-15.00 Ευχαριστούμε.

Αν γραφτείτε στα Newsltters της εταιρίας μας
ή στον Κατάλογο Πελατών μας.

OK